อยากให้คนที่ไม่ชอบทหารได้ดูคลิปนี้ แล้วจะรู้ว่าทหารเสียสละมากแค่ไหน ใช่มันเป็นหน้าที่ แต่ถ้าใจไม่รักชาติ มันทำไมไ่ด้หรอก รู้ไว้

อยากให้คนที่ชอบด่าทห

Read more